top of page

Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας 

 

 

      Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε μεταξύ άλλων το αρχείο ενός πρότυπου συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις προσωπικές σας μισθώσεις ακινήτων αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών και εφόσον χρειαστεί να τροποποιήσετε ή προσθέσετε όρους στο συμφωνητικό. Για επιπλέον διευκόλυνση σας παρέχουμε και την βασική νομοθεσία που διέπει τις συμβάσεις μίσθωσης εκμισθωτή και μισθωτή, που είναι ο Ν. 1703/1987 "Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών" και ο Ν.2235/1994 "Τροποποίηση του Ν.1703/1987".​​

Να υπενθυμίσω ότι οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μισθωτηρίου, απαιτεί από την μεριά του εκμισθωτή του ακινήτου την είσοδο στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και την επιλογή της εφαρμογής «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Αφού συμπληρωθεί η φόρμα και γίνει οριστικοποίηση της δήλωσης, θα κληθεί ο μισθωτής μέσα από τον λογαριασμό του στο taxisnet να κάνει αποδοχή της δήλωσης. 

Για συχνές ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο taxis.net

Τέλος είναι σημαντικό να θυμάστε ότι βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015) η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η αναγραφή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α τότε πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

Για υποβολή προσφοράς από Ενεργειακό Επιθεωρητή 

επικοινωνήστε στο

τηλέφωνο 6934591906.

 

 

KENAK  Δικαιολογητικά για την έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού Ενεργειακό πιστοποιητικό: τιμή πόσο κάνει για ενοικίαση ή πώληση ακινήτου Δ.Ο.Υ.  νέα μισθωτήρια Τροποποιήσεις υφισταμένων μισθώσεων Μεταβιβάσεις ακινήτων εξαιρέσεις Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή 

μίσθιο διάρκεια εκμισθωτής μισθωτής ζημιές επισκευές κοινόχρηστα εγγύηση συμφωνητικό 

μίσθωμα διάρκεια χρήση παραλαβή μισθίου δικαστικά νόμος προσθήκες μεταρρυθμίσεις κανονισμός πολυκατοικίας επιθεώρηση κατοικίας σιωπηρή αναμίσθωση παράταση έγγραφη τροποποίηση συνέπειες παραβάσεων.

Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ Ενεργειακούς Επιθεωρητές Β΄τάξης Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικο δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ βαρύνει, κατά περίπτωση, τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου Προσφορές Πότε απαιτείται Ενεργειακό πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.) σε όλα τα ακίνητα Το Π.Ε.Α. ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. εξοικονόμηση ενέργειας προτεινόμενες παρεμβάσεις  χρήση του κτιρίου πεα σε αποθήκη ιδιοκτήτη διαχειριστή ταχύτατα και υπεύθυνα αυθημερόν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κοστος ενεργειακο πιστοποιητικο εξαιρεσεις 2016 τεχνικό γραφείο Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων μικρές γκαρσονιέρες κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια  Άμεση έκδοση Αρχιτεκτονικά Σχέδια ατάταξη τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β Υ.Π.Ε.Κ.Α Μεσιτικό γραφείο πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης ελεγχος

Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αποθήκες, φούρνους, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώροι στάθμευσης  αυτοκινήτων συμβολαιογράφος πιστοποιημένους

  

νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
bottom of page