top of page
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Μελέτες Κατανομής δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

 

 

 

 

 

 

 

Η νομοθεσία για τις δαπάνες κατανομής κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει το Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ) και το Πολεοδομικό διάταγμα 2 ΦΕΚ 631/ 7-11-2013. Η ισχύουσα νομοθεσία σχεδιάζεται να αναθεωρηθεί με νέο κανονισμό που είναι ωστόσο ακόμα υπό διαβούλευση στα τεχνικά επιμελητήρια.

 

Βάσει της νομοθεσίας προβλέπεται ότι η κατανομή των δαπανών θέρμανσης  προϋποθέτει την ύπαρξης μελέτης μηχανικού βάσει των υπολογισμών του Προεδρικού διατάγματος. στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η πλειοψηφία των παλαιότερων πολυκατοικιών της δεκαετίας του '70 και '80 (καθότι η εφαρμογή της δεν ήταν άμεση και καθολική), κατανέμει τις δαπάνες θέρμανσης βάσει του όγκου κάθε διαμερίσματος, γεγονός που προκαλεί σημαντικές αδικίες μεταξύ των ενοίκων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της μελέτης δαπανών θέρμανσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψιν τις υπολογιστικές παραμέτρους του ΠΔ, και που έχουν ως αποτέλεσμα την σύννομη κατανομή των δαπανών.

 

Κάποια βασικά σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής:

 

  • Οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες ο κανονισμός της Πολυκατοικίες επιτρέπει την μόνιμη αποσύνδεση από το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης υπό την προϋπόθεση  ότι διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης, δεν επιβαρύνονται με δαπάνες λειτουργίας και έκτακτες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης από την οποία αποσυνδέονται. Το απρόν ισχύει ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό των σχέσεων των ιδοκτησιών.

    Οι ιδιοκτήτες των Ο.Ι. που θα αποσυνδεθούν με τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους. Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω σωλήνων, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες της ιδιοκτησίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της.

    Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή αποσυνδέθηκε μόνιμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες, ανάλογα με τα ποσοστά πi που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.

  • Μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια, στα θερμαντικά σώματα ή στα θερμικά χαρακτηριστικά (κουφώματα, θερμομόνωση τοιχοποιίας κ.α.) των ιδιοκτησιών, είτε κατά το στάδιο της κατασκευής είτε μεταγενέστερα, είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση της μελέτης και η εκ νέου συμπλήρωση του Πίνακα κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης, με ευθύνη και δαπάνες του πραγματοποιούντος τη μεταβολή.

  •   Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικήε θέρμανσης συντάσσεται από μηχανικό, που έχει από τις διατάξεις που ισχύουν δικαιώμα σύνταξης μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα.

     Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

  • Ο επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης στους κατά νόμο υπόχρεους μπορει να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτησιών της οικοδομής.

 

 

 Το τεχνικό γραφείο ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΩ αναλαμβάνει την διενέργεια

και σύνταξη της μελέτης δαπανών θέρμανσης την συμπλήρωση του

Πίνακα Κατανομών Κεντρικής Θέρμανσης. 

Για υποβολή προσφοράς καλέστε στο 6934591906

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 

 

 

 

 

Για υποβολή προσφοράς  καλέστε το 6934591906  ή αλλιώς συμπληρώστε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
Φόρμα αιτήματος προσφοράς
νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
bottom of page