Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα

 βάσει νέου ΚΕΝΑΚ

 

Υπολογίστε εύκολα και ανέξοδα τον συντελεστή σκίασης από ορίζοντα, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ (2017) και την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 20701-1/2017.

 

 

Υπολογισμοι ΚΕΝΑΚ υπολογισμός σκίασης από ορίζοντα πρόβολο γειτονικά εμπόδια ΤΟΤΕΕ 2017 προγράμματα λογισμικό εφαρμογή υπολογισμών ΚΕΝΑΚ
 

νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός