Υπολογισμός πτώσης τάσης αγωγών

Υπολογίστε εύκολα και ανέξοδα την ονομαστική και ποσοστιαία πτώση τάσης αγωγών βάσει ονομαστικής τάσης, μήκους, διαμέτρου, θερμοκρασίας αγωγών, τύπου ρεύματος (συνεχές, μονοφασικό, τριφασικό), υλικού αγωγού και ρεύματος λειτουργίας.

 

 

Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

ονομαστική τάση 230 volt 130 Volt, μήκος αγωγού σε μέτρα διαμέτρος αγωγού σε χιλιοστά, mm2 θερμοκρασία αγωγών βαθμοί Κελσίου oC, αγωγιμότητα χαλκού αλουμινίου τύπος ρεύματος (συνεχές, μονοφασικό, τριφασικό), υλικό αγωγού και ρεύμα λειτουργίας Αμπέρ αντίσταση αγωγού Ωμ υπολογισμός πτώσης τάσης αγωγού δωρεάν

νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός