top of page
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Εκτίμηση αξίας ακινήτων

 

      Η αγοραπωλησία ακινήτων αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, που μπορεί πολύ εύκολα για έναν μη ειδικό, να αποτελέσει αιτία απώλειας κεφαλαίων, αγοραίας αξίας ή και χρόνου. Για τον σκοπό αυτό ανεξαρτήτως της θέσης μας ως αγοραστής ή ως πωλητής, η λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου μας από εξειδικευμένους συμβούλους, αποτελεί μονόδρομο για να υπάρξει ο συμβιβασμός της αποτελεσματικής αγοράς/πώλησης αυτού στον βέλτιστο δυνατό χρόνο. 

Τι είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου;

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου αποτελεί την ελάχιστη αξία του ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του κράτους, προκειμένου βάσει αυτής να υπολογισθούν οι αναλογούντες φόροι μεταβίβασης, ΕΝΦΙΑ κ.α. Οι συντελεστές που καθορίζουν την Α.Α. του ακινήτου είναι οι τιμές ζώνης, ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου και οι οποίοι ενημερώνονται περιοδικά από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά επιπλέον και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  του ακινήτου όπως η παλαιότητα, ο όροφος, τα Η/Μ συστήματα, τα δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου κ.α. Στον παρακάτω σύνδεσμό μπορείται να υπολογίσε αναλυτικά σύμφωνα με την επίσημη φόρμα του Υπ.Οικ. την Α.Α. του ακινήτου σας. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η Α.Α. του ακινήτου δεν έχει καμμία σχέση με την αγοραία του αξία και ότι αποτελεί απλώς μία βάση για τον υπολογισμό των φόρων του κράτους στα ακίνητα. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, η αντικειμενική αξία είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη της αγοραίας αξίας. Το αντίθετο συμβαίνει σε εποχές ανάπτυξης και ευμάρειας.

Τι είναι η εμπορική αξία του ακινήτου;

Η εμπορική αξία, είναι η αξία που διαμορφώνει η αγορά για το ακίνητο βάσει οικονομικών, κοινωνικών και φυσικά τεχνικών παραγόντων. Η Ε.Α. είναι ταχέως μεταβαλλόμενη και παρόλο που μπορεί να προσεγγισθεί τεχνικοοικονομικά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την αγοραπωλησία και ο ανθρώπινος παράγοντας μπορούν να την επηρεάσουν κατά ένα μικρό ποσοστό, το οποίο αναλόγως της αξίας μπορεί και να μην είναι αμελητέο σε απόλυτες τιμές. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε όλες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του εκτιμητή, προκειμένου να είμαστε εξοπλισμένοι και ενήμεροι κατά την διαπραγμάτευση αυτή. Η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την διαφορά.

Κρίσιμοι παράμετροι για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας.

Οι μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: συγκριτική μέθοδος, μέθοδος κόστους ανοικοδόμησης, μέθοδος εκτίμησης μελλοντικών προσόδων. Κρίσιμοι παράγοντες για μία αξιόπιστη εκτίμηση, είναι η ανάλυση ενημερωμένων δεδομένων αγοραπωλησίας, η έγκυρη τεχνική εκτίμηση των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων του ακινήτου, η εξέταση της πολεοδομικής του ακεραιότητας, η θέση του ακινήτου, οι επιπλέον παροχές του, η μελλοντική εξέλιξη της τοπικής αγοράς ακινήτων, το ρίσκο αντιμετώπισης ζημιών στο ακίνητο κ.α.

Το Γραφείο μας χρησιμοποιεί μεθόδους και λογισμικά αναγνωρισμένα από τον Διεθνή Φορέα Προτύπων Εκτίμησης USPAP με έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα αγοραπωλησιών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Τοπογραφικό διάγραμμα

  • Εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια (κατόψεις κ.α.)

  • Συμβόλαια κτίσης του ακινήτου

  • Τεχνικά στοιχεία (επιφάνεια, όγκος, παλαιότητα, η/μ συστήματα κ.α.)

  • Αυτοψία μηχανικού

Η εκτίμηση του ακινήτου ή του εξοπλισμού μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές:

  • Αναλυτική έκθεση με εσωτερική αυτοψία.

  • Αναλυτική έκθεση με εξωτερική αυτοψία.

  • Συνοπτική έκθεση με εξωτερική αυτοψία. 

  • Αναλυτική έκθεση με εσωτερική αυτοψία και έλεγχο δομικών στοιχείων, ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού με ΜΚΕ.

 Το τεχνικό γραφείο ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΩ αναλαμβάνει την διενέργεια

και σύνταξη της εκτίμησης του ακινήτου σας,

με γνώμονα την αμεσότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα και εχεμύθεια

απέναντι στον πελάτη

Για υποβολή προσφοράς καλέστε στο 6934591906

 

 

Εκτίμηση ακινήτου οικόπεδο κατοικία διαμέρισμα βίλλα εξοχικό Κόστος Αξία Αγοραία Αντικειμενική αγορά πώληση μεσίτης εμπορική αξία αγροτεμάχιο μέθοδος υπολογισμού πραγματική τιμή Αγοραία Αξία Market Value Αμοιβή εκτίμησης ακινήτου  Διαμερισμα, Γραφείο, Οικόπεδο, Επιχείρηση, Αγροτεμάχιο, Εμπορικό Κατάστημα, ορκωτός εκτιμητής προσδιορισμός εμπορικής αξίας Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες βάση δεδομένων εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματίας αγοραστής μισθωση κατοικίας πιστοποιημένη εκτίμηση Εκτίμηση ακινήτου εντελώς δωρεάν σύμβουλοι μηχανικοί διαχείριση ακίνητης περιουσίας

 

νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
bottom of page